Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Honeywell Aqua Propura

- Công nghệ độc quyền: Mỹ
- Công nghệ lọc: UF
- Công suất lọc: 0.1 lít/phút
- Áp suất nước cấp phù hợp: 0-0.1 (Mpa)
- Chất lượng nước cấp phù hợp: Nước máy
- Kích thước: 262*120*253 (mm)
- Trọng lượng: 1.85 kg
- Điện áp: Không
- Nước thải: Không
- Bình chứa: Không
- Màu sắc: Trắng/Đỏ
- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc

: 1.890.000 đ
ĐẶT MUA

Honeywell HU 30

- Công nghệ độc quyền: Mỹ
- Công nghệ lọc: UF
- Công suất lọc: 1.5 lít/phút
- Áp suất nước cấp phù hợp: 0.2-0.6 (Mpa)
- Chất lượng nước cấp phù hợp: Nước máy
- Kích thước: 137*275 (mm)
- Trọng lượng: 1.54 kg
- Điện áp: Không
- Nước thải: Không
- Bình chứa: Không
- Màu sắc: Trắng/Bạc/Vàng
- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc

: 3.690.000 đ
ĐẶT MUA

Honeywell HU 20

- Công nghệ độc quyền: Mỹ
- Công nghệ lọc: UF
- Công suất lọc: 1.5 lít/phút
- Áp suất nước cấp phù hợp: 0.2-0.6 (Mpa)
- Chất lượng nước cấp phù hợp: Nước máy
- Kích thước: 330*122*321 (mm)
- Trọng lượng: 4.39 kg
- Điện áp: Không
- Nước thải: Không
- Bình chứa: Không
- Màu sắc: Trắng
- Bảo hành: 12 tháng
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt trên toàn quốc

: 5.990.000 đ
ĐẶT MUA

Honeywell HRO 50

- Công nghệ độc quyền: Mỹ
- Công nghệ lọc: RO
- Công suất lọc: 0.26 lít/phút
- Áp suất nước cấp phù hợp: 0.1-0.35 (Mpa)
- Chất lượng nước cấp phù hợp: Nước máy
- Kích thước: 341*222*416 (mm)
- Trọng lượng: 11.4 kg
- Điện áp: AC 220V
- Nước thải: Có
- Bình chứa: Có
- Màu sắc: Trắng
- Bảo hành: 12 tháng
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt trên toàn quốc

: 8.890.000 đ
ĐẶT MUA

Honeywell HRO 400

- Công nghệ độc quyền: Mỹ
- Công nghệ lọc: RO
- Công suất lọc: 2 lít/phút
- Áp suất nước cấp phù hợp: 0.1-0.35 (Mpa)
- Chất lượng nước cấp phù hợp: Nước máy
- Kích thước: 341*222*416 (mm)
- Trọng lượng: 11 kg
- Điện áp: AC 220V
- Nước thải: Có
- Bình chứa: Không
- Màu sắc: Trắng
- Bảo hành: 12 tháng
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt trên toàn quốc

: 14.900.000 đ
ĐẶT MUA

Honeywell ATRO 75

- Công nghệ độc quyền: Mỹ
- Công nghệ lọc: RO
- Công suất lọc: 0.19 lít/phút
- Áp suất nước cấp phù hợp: 0.1-0.35 (Mpa)
- Chất lượng nước cấp phù hợp: Nước máy
- Kích thước: 422*452*152 (mm)
- Trọng lượng: 17.95 kg
- Điện áp: AC 220V
- Nước thải: Có
- Bình chứa: Có
- Màu sắc: Trắng
- Bảo hành: 12 tháng
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt trên toàn quốc

: 15.900.000 đ
ĐẶT MUA