Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Techca
Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam

B5-B6 Khu Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 2253 3779 - Fax: (028) 2253 3778

Hotline: 090 6363 193 - 093 8580 137

Email: info@techca.vn

Facebook: https://www.facebook.com/techcavn/

Website: www.techca.vn / www.techca.com.vn

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8h-17h

T7: 8h-12h

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

Thời gian làm việc: T2-T6: 8h-17h / T7: 8h-12h

Hotline: 090 6363 193