Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Trong không khí có hơn… 1.800 loại vi khuẩn

25/02/2018 - Tin tức

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, không khí chúng ta thường hít thở hàng ngày có tới 1.800 loại vi khuẩn, trong đó có rất nhiều vi khuẩn không có hại kết hợp với vi khuẩn có hại tấn công sức khỏe con người.

Bạn có tin vi khuẩn và virus trong không khí luôn tràn ngập ở khắp mọi nơi?

25/02/2018 - Tin tức

Vi khuẩn và virus trong không khí luôn tràn ngập ở khắp mọi nơi. Làm thế nào để bảo vệ con bạn???

Những nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà

24/02/2018 - Tin tức

Do không khí là thứ không phải mua nên ít khi chúng ta quan tâm đến nó. Kết quả là nhiều sản phẩm tưởng chừng vô hại đang gây ô nhiễm không khí trong ngôi nhà.