Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Honeywell Car Purifier HAPC15

- Diện tích lọc: Phù hợp với mọi loại xe
- Công nghệ độc quyền: Mỹ
- Công nghệ lọc: Màng lọc kép HEPA & than hoạt tính
- Tốc độ lọc không khí PM2.5 CADR: 12 m3/h
- Tuổi thọ màng lọc: 360 giờ
- Công suất: 6-8 (W)
- Độ ồn: < 49 db
- Tạo ra Ozon: Không
- Kích thước: 210*150*60 (mm)
- Trọng lượng: 0.6 kg
- Màu sắc: Đen
- Bảo hành: 12 tháng
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt trên toàn quốc


: 3.190.000 đ
ĐẶT MUA

Honeywell Air Touch A5

- Diện tích phòng lọc tối ưu: 30 m2
- Công nghệ độc quyền: Mỹ
- Công nghệ lọc: (1) Màng lọc thô + (1) Màng lọc kép HEPA & Than hoạt tính
- Tốc độ lọc không khí PM2.5 CADR: 250 m3/h
- Tuổi thọ màng lọc: 3.000 giờ
- Tốc độ quạt: 1-3
- Công suất: 34-53 (W)
- Độ ồn: 46-60 (db)
- Tạo ra Ozon: Không
- Kích thước: 382*207*486 (mm)
- Trọng lượng: 6.5 kg
- Màu sắc: Trắng
- Bảo hành: 12 tháng
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt trên toàn quốc

: 5.390.000 đ
ĐẶT MUA

Honeywell Air Touch I8

- Diện tích phòng lọc tối ưu: 42 m2
- Công nghệ độc quyền: Mỹ
- Công nghệ lọc: (1) Màng lọc thô + (1) Màng lọc kép HEPA & HiSivTM
- Tốc độ lọc không khí PM2.5 CADR: 300 m3/h
- Tuổi thọ màng lọc: 3.000 giờ
- Công suất: 4-42 (W)
- Độ ồn: 38-63 (db)
- Tạo ra Ozon: Không
- Kích thước: 382*207*486 (mm)
- Trọng lượng: 6.5 kg
- Màu sắc: Vàng
- Bảo hành: 12 tháng
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt trên toàn quốc

: 6.990.000 đ
ĐẶT MUA

Honeywell Air Touch Gold

- Diện tích phòng lọc tối ưu: 42 m2
- Công nghệ độc quyền: Mỹ
- Công nghệ lọc: (1) Màng lọc thô + (1) Màng lọc HEPA + (1) Màng lọc HiSivTM
- Tốc độ lọc không khí PM2.5 CADR: 300 m3/h
- Tuổi thọ màng lọc: 3.000 giờ
- Công suất: 7.5-52 (W)
- Độ ồn: 23-54 (db)
- Tạo ra Ozon: Không
- Kích thước: 422*212*586 (mm)
- Trọng lượng: 9.5 kg
- Màu sắc: Vàng
- Bảo hành: 12 tháng
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt trên toàn quốc

: 16.390.000 đ
ĐẶT MUA

Honeywell Air Touch P

- Diện tích phòng lọc tối ưu: 63 m2
- Công nghệ độc quyền: Mỹ
- Công nghệ lọc: (1) Màng lọc thô + (1) Màng lọc kép HEPA & HiSivTM
- Tốc độ lọc không khí PM2.5 CADR: 300 m3/h
- Tuổi thọ màng lọc: 3.000 giờ
- Công suất: 7.5-66 (W)
- Độ ồn: 23-55 (db)
- Tạo ra Ozon: Không
- Kích thước: 422*212*586 (mm)
- Trọng lượng: 11 kg
- Màu sắc: Trắng
- Bảo hành: 12 tháng
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt trên toàn quốc

: 19.490.000 đ
ĐẶT MUA

Air Sniper Cube

- Diện tích phòng lọc: 35 m2
- Tốc độ lọc: 85 m3/h
- Công suất: 35 W
- Chất liệu vỏ: Inox
- Kích thước: 21*21*34 (cm)
- Trọng lượng: 5 kg
- Made in Canada: Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy chính hãng của Air Sniper tại Canada
- Bảo hành: 3 năm
- Bảo trì miễn phí theo định kỳ trong thời gian bảo hành
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại TPHCM
: 21.990.000 đ
ĐẶT MUA

Air Sniper Tower

- Diện tích phòng lọc: 60 m2
- Tốc độ lọc: 85-155 m3/h
- Công suất: 90-120 W
- Chất liệu vỏ: Inox
- Kích thước: 37*60*37(cm)
- Trọng lượng: 16 kg
- Made in Canada: Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy chính hãng của Air Sniper tại Canada
- Bảo hành: 3 năm
- Bảo trì miễn phí theo định kỳ trong thời gian bảo hành
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại TPHCM
: 47.990.000 đ
ĐẶT MUA

Air Sniper Pro

- Diện tích phòng lọc: 110 m2
- Tốc độ lọc: 120-220 m3/h
- Công suất: 100-150 W
- Chất liệu vỏ: Inox
- Kích thước: 56*37*19(cm)
- Trọng lượng: 18 kg
- Made in Canada: Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy chính hãng của Air Sniper tại Canada
- Bảo hành: 3 năm
- Bảo trì miễn phí theo định kỳ trong thời gian bảo hành
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại TPHCM
: 52.990.000 đ
ĐẶT MUA

Air Sniper Elite

- Diện tích phòng lọc: 220 m2
- Tốc độ lọc: 220-425 m3/h
- Công suất: 250-300 W
- Chất liệu vỏ: Inox
- Kích thước: 65*53*24 (cm)
- Trọng lượng: 29 kg
- Made in Canada: Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy chính hãng của Air Sniper tại Canada
- Bảo hành: 3 năm
- Bảo trì miễn phí theo định kỳ trong thời gian bảo hành
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại TPHCM
: 65.990.000 đ
ĐẶT MUA